Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om kvifor Noreg i FN nyleg avstod frå å støtte New Agenda Coalition, som prøver å halde oppe presset for at kjernevåpenstatane skal etterleve nedrustingspliktene sine

Datert: 13.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Noreg meiner sjølv å være et pådrivarland når det gjeld internasjonal ikkje-spreiing og nedrusting av atomvåpen. Noreg spilte ei avgjerande rolle under tilsynskonferansen for Ikkje-spreiingsavtalen i 2000. Under generalforsamlinga i FN nyleg avstod Noreg frå å støtte New Agenda Coalition som prøver å helde oppe presset for at kjernevåpenstatane skal etterleve sine nedrustingsplikter.

Kva for grunnar hadde Regjeringa for å avstå i denne viktige røystinga for nedrusting?


Les hele debatten