Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at fylkesmannen ikke lenger kan stille krav til kommunen om å innføre eiendomsskatt før det kommer på tale å vurdere tildeling av skjønnsmidler

Datert: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Flere kommuner føler seg regelrett presset av fylkesmannen til å innføre eiendomsskatt på private bolighus. Årsaken er at fylkesmannen stiller krav om at alle inntektsmuligheter er tatt i bruk før det kommer på tale å vurdere tildeling av skjønnsmidler til kommuner med presset økonomi. Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. I praksis er den altså ikke like frivillig.

Vil Regjeringen sørge for at fylkesmennene ikke lenger kan stille krav om at eiendomsskatt innføres før tildeling av skjønnsmidler?


Les hele debatten