Spørretimespørsmål fra Jan Koløy (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å utarbeide et regelverk tilpasset intensjonene i kompetansereformen også for private opplæringsinstitusjoner, med henvisning til Minerva videregående skoles erfaringer

Datert: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Jan Koløy (FrP)

Spørsmål

Jan Koløy (FrP): Kompetansereformen slår fast at det må etableres ordninger som stimulerer alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr brukerrettede, kompetansegivende etter- og videreutdanningstilbud. Minerva videregående skole har opplevd at dette ikke er tilfellet med dagens lovverk.

Hva vil statsråden gjøre for at det blir utarbeidet et regelverk tilpasset intensjonene i kompetansereformen også for de private institusjoner som driver opplæring i henhold til kompetansereformen?


Les hele debatten