Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å oppheve aldersgrensen på 21 år for retten til å tegne frivillig lærekontrakt, og sørge for at alle godkjente kontrakter medfører tilskuddsrett for lærebedriftene

Datert: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Opplæringsloven pålegger ikke fylkene å godkjenne lærekontrakter for ungdom under 21 år uten opplæringsrett. For ungdom som har tatt ut sin rett til videregående opplæring har det ikke vært mulig å tegne kontrakt før de har fylt 21. Fylkene har ulik praksis for å refundere tilskudd til lærebedriftene for disse lærlingene.

Vil statsråden vurdere å oppheve aldersgrensen på 21 år for retten til å tegne frivillig lærekontrakt, og sørge for at alle godkjente kontrakter medfører rett til tilskudd?


Les hele debatten