Spørretimespørsmål fra Mette Gundersen (A) til miljøvernministeren

Om å støtte opp under kommuner som fremmer egne helse- og miljøtiltak, i tråd med tankene fra Johannesburg-toppmøtet om lokal deltakelse for en bærekraftig utvikling

Datert: 14.11.2002
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 20.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Mette Gundersen (A)

Spørsmål

Mette Gundersen (A): Toppmøtet i Johannesburg slo fast at det er i kommunene store deler av miljøarbeidet for en bærekraftig utvikling bør skje. Lokal Agenda 21 ble fremhevet. Det er i samspillet mellom kommunene, frivillige organisasjoner, næringsliv og befolkning det gode miljøarbeidet trer frem.

Vil statsråden støtte opp under de kommuner som fremmer egne helse- og miljøtiltak for sine innbyggere, i tråd med tankene fra Johannesburg om lokal deltakelse for en bærekraftig utvikling?


Les hele debatten