Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om tiltak for å få videreført fylkenes MST-team (Multisystemic Therapy), som skal hjelpe foreldre og lærere å håndtere atferdsproblemer hos ungdom, da psykiatrimidler nå er trukket ut

Datert: 14.11.2002
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 20.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Barne- og familiedepartementet har lagt til rette for MST-team rundt i fylkene. MST har som mål å gi hjelp til foreldre og lærere til å håndtere og løse atferdsproblemer hos ungdom i hjemmet og i lokalmiljøet. En del av finansieringen var psykiatrimidler, som nå er trukket ut. For Østfold sin del betyr dette bortfall på 3,4 mill. i 2003. Dette betyr at det ikke er mulig å videreføre og videreutvikle dette viktige arbeidet.

Hva vil statsråden gjøre for å få til en videreføring?


Les hele debatten