Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til sosialministeren

Om tiltak for å motvirke negative følger av omleggingen av overgangsstønad, da den har skapt et fattigdomsproblem og mindre enn halvparten av mottakerne er i full jobb når stønaden opphører

Datert: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Jeg viser til rapport om resultater av omleggingen av overgangsstønad. Den viser at omleggingen ikke har ført til bedre økonomisk situasjon og selvforsørgelse for mottakerne, men at mindre enn halvparten er i full jobb når stønadsfristen utløper. Omleggingen har skapt et fattigdomsproblem. Rapporten viser behovet for at Regjeringen setter inn tiltak og kommer med endringer av regelverket.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å motvirke negative konsekvenser av omleggingen?


Les hele debatten