Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om tiltak for å trygge fiskernes interesser ved opprettelse av vernefelt i viktige fiskefelt

Datert: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er i det siste opprettet flere vernefelt i viktige fiskefelt uten at det er blitt tatt tilbørlig hensyn til fiskerne og deres interesser. Senest i forbindelse med planleggingen og opprettelsen av et vernefelt utenfor Vesterålen.

Hvordan ser statsråden på disse problemene, og hvilke tiltak vil bli satt i verk for å trygge fiskernes interesser i forbindelse med planlegging av og beslutningsprosessen i forbindelse med vernefelt?


Les hele debatten