Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om dårlig samlet ressursutnyttelse pga. overkapasitet innen hjertekirurgi ved Ullevål sykehus, samtidig som det ved Feiringklinikken foretas 1200 kirurgiske inngrep med offentlig finansiering

Datert: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ved Ullevål sykehus meldes det om overkapasitet innen hjertekirurgi, samtidig som det nå foretas 1 200 kirurgiske inngrep ved Feiringklinikken årlig. Operasjonene ved Feiringklinikken finansieres over offentlige helsebudsjetter, og nevnte situasjon bidrar dermed til dårlig samlet ressursutnyttelse, siden Ullevål er pålagt en beredskap som ikke kan reduseres på tross av overkapasitet.

Vil statsråden gjennomføre tiltak for å motvirke denne situasjonen?


Les hele debatten