Spørretimespørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til kultur- og kirkeministeren

Om å få videreført forsøksordningen med å avholde menighetsrådsvalg og stortingsvalg samtidig, og tiltak for å få flere statskirkemedlemmer til å delta i menighetsrådsvalg

Datert: 19.11.2002
Besvart: 18.12.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): På bakgrunn av vedtak i kirkemøtet høsten 2000 avholdt 102 menigheter valg til menighetsråd samtidig med siste stortingsvalg. Disse menighetene hadde en mye større valgoppslutning ved sine menighetsrådsvalg enn tidligere. Økningen ligger fra 5-6 pst. til opp mot 40.

Hva vil statsråden gjøre for at denne forsøksordningen kan videreføres, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt foreslå for at flere av statskirkens medlemmer deltar i valgene til menighetsråd?


Les hele debatten