Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til fiskeriministeren

Om å ivareta miljø og sikkerhetshensyn tilknyttet olje- og gassfrakt før beslutning blir tatt om å redusere bemanningen ved Fedje trafikksentral og flytte losstasjonen til Kvitsøy

Datert: 19.11.2002
Besvart: 18.12.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Det er stadig større fokus på sikkerhet og beredskap når det gjelder olje/gassfrakten til sjøs. Kystdirektoratet vil redusere bemanningen ved Fedje trafikksentral med én person samt flytte losstasjonen til Kvitsøy i Rogaland pga. økonomiske hensyn. Fra Fedje trafikksentral dirigeres årlig 2 500 giganttankere med råolje til og fra Mongstad og Sture.

Hvordan kan statsråden sikre at miljø og sikkerhetsmessige hensyn blir ivaretatt før beslutningen blir tatt?


Les hele debatten