Muntlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til nærings- og handelsministeren

Om en strategi for å stanse nedbyggingen av norsk industri

Datert: 06.11.2002
Besvart: 06.11.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV):


Les hele debatten