Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at ein førebur kutt i forhold til ein god offentleg skule og ei meir verdig omsorg, og om bodskapet om at konkurranseutsetjing og privatisering er løysinga

Datert: 06.11.2002
Besvart: 06.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten