Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om Husbankens låneramme, som er det viktigste virkemiddelet for å få til økt boligbygging i en situasjon der mange unge har problemer med å klare de høye bokostnadene

Datert: 06.11.2002
Besvart: 06.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten