Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til helseministeren

Om statsrådens fullmakt til å stoppe en nedleggelse av Stensby sykehus hvis styret i Helse Øst vedtar det, og om ev. å benytte den

Datert: 28.11.2002
Besvart: 18.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Helse Øst behandler for tiden en sak om omstrukturering av sykehusene i Akershus. Det ligger forslag om nedleggelse av Stensby sykehus. Akershus fylkeskommune har investert flere titalls millioner de siste årene før statlig overtakelse. Mange fryktet at press mot nedleggelse kunne bli større etter statlig overtakelse.

Mener statsråden at det ligger innenfor hans fullmakt å stoppe en nedleggelse selv om styret i Helse Øst vedtar det, og vil han eventuelt bruke en slik fullmakt?


Les hele debatten