Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om ny gjennomgang av saker hvor konvertering fra islam til kristendom har vært utslagsgivende for å gi opphold på humanitært grunnlag

Datert: 13.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten