Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til forsvarsministeren

Datert: 04.12.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Hittil i år er det rapportert til Luftfartstilsynet at militære fly 16 ganger har vært innblandet i episoder som er karakterisert som lufttrafikkhendelser, dvs. farefulle situasjoner hvor militære fly har kommet for nær sivile fly eller helikoptre. Det er fire ganger høyere enn i hele 2001 og dobbelt så høyt som i 2000.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre ulykker og slike hendelser i framtiden?


Les hele debatten