Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.12.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Universitetet i Oslo vil innføre en særskilt kopiavgift for sine studenter. Denne avgiften vil være opp til 300 kr hvert semester.

Hva mener statsråden om denne form for innføring og innkreving av avgift?


Les hele debatten