Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at fastlegeordningen skal ha gjort det lettere for misbrukere å skaffe seg A- og B-preparater

Datert: 06.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Fylkeslegen i Akershus uttaler til Aftenposten 20. november d.å. at fastlegeordningen har gjort det lettere for misbrukere å skaffe seg A- og B-preparater.

Hva kan og vil statsråden gjøre med dette problemet?


Les hele debatten