Muntlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Om hvordan den forestående NATO-utvidelsen vil innvirke på alliansens og det enkelte lands forsvarsevne

Datert: 20.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H):


Les hele debatten