Muntlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om svikt i pasientinformasjonen vedr. ledig kapasitet og fritt sykehusvalg, og om samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten for å kunne finne den ledige kapasiteten

Datert: 20.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp):


Les hele debatten