Muntlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om å bekrefte at miljøforutsetningene tilknyttet Stortingets vedtak om opprettelse av Regionfelt Østlandet er blitt og vil bli fulgt

Datert: 20.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A):


Les hele debatten