Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at helseforetakene planlegger kutt i behandlingstilbudet i 2003, og at Akershus sentralsykehus har lagt ned geriatrisk enhet

Datert: 20.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten