Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helseministeren

Om forslag fra Helse Vest om nedlegging av akuttavdelinger og lokalsykehus

Datert: 10.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Helse Vest presenterte 9. desember i år sitt forslag til nye akuttfunksjoner i helseregionen. Akuttavdelingene ved sykehusene på Stord, Voss, Nordfjord og Lærdal blir lagt ned. Det foreslås også å legge ned fødeavdelingene ved lokalsykehusene. Forslaget innebærer nedlegging av sykehuset i Odda. Planene vekker sterke reaksjoner i lokalmiljøene.

Er nedlegging av akuttberedskap og lokalsykehus i tråd med Regjeringens helsepolitiske prioriteringer, og hva mener statsråden om de foreslåtte tiltakene?


Les hele debatten