Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til barne- og familieministeren

Om å forby de mest voldelige dataspillene som tilbys i det norske markedet, med henvisning til bl.a. virkningene på barn og unge

Datert: 11.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Det tilbys en rekke dataspill på markedet. Enkelte av disse inneholder svært grov vold. Det er snakk om så groteske framstillinger at enkelte butikker nekter å selge dem. For barn og unge vil slike spill virke ekstra sterkt, og forskning viser at slike inntrykk både kan føre til psykiske problemer og negativ atferd.

Hva er statsrådens holdning til slike TV-spill og vil statsråden ta initiativ til å lage et forbud mot de mest voldelige TV-spillene/filmene som tilbys i det norske markedet?


Les hele debatten