Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om å få redusert talet på likningsnemnder og overlikningsnemnder frå 434 til 99, som er talet på likningskontor og likningssjefar

Datert: 11.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Sjølv om tal likningskontor og likningssjefar i 2001 blei redusert til 99 kontor/sjefar, må likningsforvaltninga framleis forholda seg til 434 likningsnemnder og 434 overlikningsnemnder. Det at dei fleste likningskontor må forholda seg til fleire nemnder er kostbart, medfører lengre saksbehandlingstid og kan også resultere i ulik likningspraksis innanfor samme kontor.

Vil statsråden ta initiativ til at også tal likningsnemnder og overlikningsnemnder blir redusert frå 434 til 99?


Les hele debatten