Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om ligning av foreldre med delt foreldreansvar i skatteklasse 1 for halve årets inntekt og i skatteklasse 2 for resten

Datert: 12.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Foreldre med delt foreldreansvar, der barn under 18 år bor like mye hos hver av foreldrene i løpet av et år, lignes hvert annet år i skatteklasse 2.

Vil statsråden anse det som mer rettferdig om begge ble lignet i skatteklasse 1 for halvparten av årets inntekt og i skatteklasse 2 for resten?


Les hele debatten