Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om at utearbeidende nordmenn har fått økt statsskatt uten å omfattes av lettelsen i kommuneskatten, og hvorvidt de vil få en tilsvarende kompensasjon for skatteomleggingen

Datert: 12.12.2002
Besvart: 08.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Statens overtakelse av sykehusene medførte at statsskatten økte med 4,8 pst., mens kommunebeskatningen ble minsket tilsvarende. Utearbeidende nordmenn omfattes ikke av den kompenserende lettelsen i kommuneskatten, og denne gruppen har dermed fått økt statsskatt med 4,8 pst.

Er statsråden innstilt på å medvirke til en tilsvarende økning i rammene for den særavtale som gjelder for denne gruppen?


Les hele debatten