Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Om å påse at forutsetningene med hensyn til oljeselskapenes landbasestruktur etterleves, med bakgrunn i oppslag om at mange baser skal legges ned

Datert: 12.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Arbeidsplassene i oljesektoren er viktige forutsetninger for et variert arbeidsmarked i mange lokalsamfunn i Distrikts-Norge. Det har i mediene vært hevdet at mange av oljeselskapenes landbaser skal legges ned til tross for at disse basene var forutsetninger for at selskapene fikk drive leting og utvinning. Særlig utsatt er basene i Nord-Norge.

Hva vil statsråden gjøre for å påse at myndighetenes forutsetninger om landbasestrukturen etterleves?


Les hele debatten