Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Om å gjennomgå utlendingspolitikken på nytt, med henvisning til oppslag om maktkamp mellom innvandrergjenger og at Oslo-politiet er forberedt på gatekrig

Datert: 30.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Ifølge Aftenpostens aftenutgaver er politiet i Oslo forberedt på gatekrig, og innvandrergjenger er i rå maktkamp. Gjengene har godt med våpen, og voldsmiljøet blir stadig hardere.

Hva vil justisministeren foreta seg etter at de alarmerende opplysninger er fremkommet, og vil nå Regjeringen på nytt gjennomgå sin utlendingspolitikk når de langsiktige, negative konsekvenser blir stadig klarere?


Les hele debatten