Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om de trafikale og miljømessige problemer ved ferjesambandet Moss-Horten, og hva som vil bli gjort for å bedre forholdene i Moss i påvente av ny havnevei

Datert: 27.12.2002
Besvart: 08.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): De trafikale og miljømessige problemer ved fergesambandet Moss - Horten er betydelige. Inntil det er etablert ny havnevei gjennom Moss, er det behov for straksløsninger, bl.a. tilleggsareal for biloppstilling fordi dette i stor utstrekning skjer i byens gater. Informasjonstavler ved E6-avkjøringen som varsler om køproblemer og forsinkelser, mangler også.

Hva vil statsråden bidra med for å bedre forholdene?


Les hele debatten