Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Datert: 20.12.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Statsråden uttalte i NRK Dagsrevyen den 18. desember 2002 at Stortinget hadde gitt industrien tillatelse til å stoppe produksjonen for å selge kraften på markedet.

Hvilke kontrakter, bedrifter og formuleringer fra Stortingets side er grunnlaget for statsrådens uttalelser?


Les hele debatten