Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Om hvorvidt statsråden mener at loven om øyeblikkelig hjelp overholdes når helseforetak kutter i ambulansetilbudet, med eksempel i Larvik og Lardal

Datert: 02.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vi har lovverk som skal sikre befolkningen øyeblikkelig helsehjelp når det er nødvendig. Helseforetaket kutter nå betraktelig i ambulansetilbudet til innbyggerne i Larvik og Lardal.

Mener statsråden at dette sikrer liv og helse og at loven om øyeblikkelig hjelp overholdes?


Les hele debatten