Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Om strømprisene, som nå stiger med 80-100 pst., og om statsrådens oversikt over situasjonen

Datert: 04.12.2002
Besvart: 04.12.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten