Muntlig spørsmål fra Reidar Sandal (A) til kommunal- og regionalministeren

Om korleis Regjeringa kan forsvare at dei som har størst behov for hjelp, blir hardast ramma av den dårlege kommuneøkonomien

Datert: 04.12.2002
Besvart: 04.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A):


Les hele debatten