Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om Regjeringens politikk for større arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra land utenfor Schengen-området, sett i lys av den økende arbeidsledigheten

Datert: 04.12.2002
Besvart: 04.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP):


Les hele debatten