Spørretimespørsmål fra Endre Skjørestad (Sp) til statsministeren

Om kva strategi statsministeren har for å hindra at talet på fattige går opp, då fleire enn i fjor har behov for økonomisk stønad pga. dei høge straumprisane

Datert: 06.01.2003
Fremsatt av: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 15.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Endre Skjørestad (Sp)

Spørsmål

Endre Skjørestad (Sp): Statsministeren har varsla opptrapping av innsatsen for fattige. Med høge straumprisar må kommunane rekna med auka utbetaling av sosialhjelp til dei brukarane dei i dag forhold seg til. Det er òg grunn til å tru at fleire familiar og einskildpersonar enn i fjor har behov for økonomisk stønad.

Kva strategi har statsministeren for 2003 for å hindra at talet på fattige går opp i staden for ned i Noreg?


Les hele debatten