Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om den økende transplantasjonskøen og statsrådens holdning til forslaget om at leger skal kunne bruke organer til avdøde såfremt den døde ikke selv har sagt nei

Datert: 08.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Jusprofessor Anders Bratholm har tatt til orde for at legene skal kunne bruke organer til avdøde hvis den døde selv ikke har sagt nei til donasjon.

Hvordan stiller statsråden seg til et slikt forslag, særlig sett på bakgrunn av at flere titalls pasienter årlig dør i transplantasjonskø i Norge pga. mangel på organer?


Les hele debatten