Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Om sammenhengen mellom trafikksikkerhet og vegkvalitet, og hva som vil bli gjort for å bedre trafikksituasjonen i Hedmark

Datert: 08.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hedmark topper ulykkesstatistikken i trafikken. Samtidig vet vi at investeringsnivå og driftstilskudd pr. kilometer veg i Hedmark er av det laveste i landet. Vegkvalitet er avgjørende for trafikksikkerheten. Både Rv 2 og 3 samt E6 gjennom fylket bør nå prioriteres ved siden av satsing på tog og buss. Innlandets næringsliv er dessuten avhengig av et bedre samferdselstilbud.

Vil statsråden nå foreta seg noe både på kort og lang sikt for å bedre situasjonen?


Les hele debatten