Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sikre at kjønnsdiskriminering i helsesektoren opphører, med eksempel i at turnusarbeidere må arbeide to timer mer pr. uke enn skiftarbeidere

Datert: 08.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Turnusarbeidere i helsesektoren må arbeide to timer mer pr. uke enn skiftarbeidere. Likestillingsombudet konkluderte allerede i 1996 med at arbeidsmiljøloven § 46 nr. 3 og 4 faktisk virker slik at det ene kjønn på en urimelig måte stilles dårligere enn det andre, og at forskjellsbehandlingen derfor anses å være i strid med likestillingsloven. Lovendring er nødvendig for å rette opp denne diskrimineringen.

På hvilken måte vil Regjeringen sikre at denne diskrimineringen opphører?


Les hele debatten