Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om tiltak for å redusere grensehandelslekkasjen og de store inntektstapene den medfører for staten

Datert: 09.01.2003
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 15.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Grensehandelslekkasjen var i 2002 større enn noensinne. Tall basert på beregninger fra Sveriges statistiske sentralbyrå viser at det legges igjen 10 mrd. kr i grensehandelen med Sverige, en økning på 17 pst. Anslag fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon viser at grensehandel og smugling gir et inntektstap for staten i moms og særavgifter på 4,7 mrd. kr.

Hva vil statsråden foreta seg for å redusere grensehandelslekkasjen?


Les hele debatten