Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om hvorvidt Sosialdepartementet har rettet opp regelverket for pensjonsutregning, slik at feriepenger ikke tas med i beregningen av inntekt som grunnlag for avkorting av pensjon

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Aftenposten ved juletider sto en AFP-pensjonist, som hadde fått sin pensjon avkortet med feriepenger som var tjent opp året før, frem. Ifølge Aftenposten konkluderte Sosialdepartementet med at dette skulle endres for fremtiden, og at feriepenger ikke skulle tas med i beregning av inntekt som grunnlag for eventuell avkorting av pensjonen.

Er regelverket rettet opp i samsvar med dette slik at det er gjeldende pr. dags dato, og gjelder det samme for vanlige alderspensjonister?


Les hele debatten