Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til barne- og familieministeren

Om når Regjeringen vil følge opp stortingsvedtaket om å iverksette tiltak for krisesentre med økonomiske problemer

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): I vedtak nr. 93 vedtok Stortinget den 3. desember 2002 enstemmig at det skal iverksettes strakstiltak for krisesentre med store økonomiske problemer, samt at Regjeringen skal finne en løsning for de krisesentrene som mister fylkeskommunal støtte. Statsministeren sa også i sin nyttårstale at krisesentrene skal få mer penger i 2003.

Hvorfor vil ikke statsråden følge opp det enstemmige vedtaket, og når iverksettes statsministerens lovnad til krisesentrene?


Les hele debatten