Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statsråden mener at boliger over 85 m^2 er luksusboliger, med henvisning til at Husbanken har vedtatt en vesentlig dårligere renteordning for boliger over denne størrelsen

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Husbanken har vedtatt en vesentlig dårligere låneordning for boliger over 85 kvm (BRA-K), og begrunner det med behovet for å få et bedre samsvar mellom etterspørsel etter lån og utlånsrammen. Dermed vil svært mange barnefamilier ikke kunne låne i Husbanken. Dette vil særlig ramme distrikter med fraflytting.

Mener statsråden at boliger over 85 kvm er luksusboliger som ikke skal kunne gis rimelige lån gjennom Husbanken?


Les hele debatten