Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om at det bør innføres ilandføringsplikt for fangst av kongekrabbe, slik at man kan få skikkelige registreringer av bestanden

Datert: 09.01.2003
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 15.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Dagens fiskerilovgivning bygger på prinsippet om ilandføringsplikt for fangst som er tatt opp, dette for bl.a. rapportering. I forhold kongekrabben er det er utkastingsprinsipp, og det er straffebelagt å ta slik fangst til land. Dette fører til at man ikke får skikkelig registreringer av størrelsen og utbredelsen av krabbebestanden.

Vil statsråden ta initiativ til å endre bestemmelsen slik at kongekrabben blir behandlet på samme måte som andre fangstarter, og dermed muliggjør gode rapporteringsstatistikker?


Les hele debatten