Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Om statsråden vil ta initiativ til å satse på bioenergi som alternativ energikilde til strøm

Datert: 09.01.2003
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 15.01.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): I Sverige er bioenergi en viktig energikilde som det er satset mye på de siste åra. I Norge er det en langt mer beskjeden satsing på dette området. Nå opplever vi en betydelig debatt vedrørende strøm. I den forbindelse pekes det på at vi må finne andre oppvarmingsmåter enn tradisjonell strøm slik at vi unngår strømmangel i framtida. Dessuten er det beregnet at en større satsing på bioenergi vil gi et betydelig antall arbeidsplasser.

Vil statsråden ta initiativ til ei betydelig bioenergisatsing framover?


Les hele debatten