Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Om hvorvidt norsk fagbevegelse og bistands- og solidaritetsorganisasjoner vil kunne delta på lik linje med næringslivsorganisasjoner under de videre GATS-forhandlingene i WTO

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I GATS-forhandlingene i WTO har Norge både sendt og mottatt en rekke krav om liberalisering av handelen med tjenester. UD skriver på sine internettsider at "Norges bilaterale forslag reflekterer de viktigste norske eksportinteressene på verdensmarkedet for tjenester". Det må derfor antas at næringslivet har fått delta aktivt i denne prosessen.

Vil norsk fagbevegelse og bistands- og solidaritetsorganisasjoner bli invitert til å delta på lik linje med næringslivet i de videre forhandlingene?


Les hele debatten