Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Om tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo, for å hindre at personer med luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer må holde seg inne pga. luftforurensning

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Helsevernetaten kunne 8. og 9. januar 2003 melde om svært forurenset luft i Oslo. I anbefalingene fra etaten heter det at astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør ikke oppholde seg utendørs i slike svært forurensede områder. Østlige deler av Oslo sentrum og Groruddalen hadde slike forurensningsnivåer.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å hindre at astmatikere og andre syke mennesker må holde seg inne pga. luftforurensning?


Les hele debatten