Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om nedleggelse av distriktskontor i NRK og hvorvidt man kan opprettholde distriktskontoret i Finnmark som et kompetansesenter for samisk språk

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): NRK planlegger nedleggelser av distriktskontorene, men signaler så langt tyder på at distriktskontoret i Sogn og Fjordane skal bestå som et kompetansesenter for nynorsk språk.

Ser statsråden at det samme argument har gyldighet i Finnmark, knyttet til det samiske språket?


Les hele debatten