Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Om tiltak for å bekjempe trusler mot politifolk

Datert: 13.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Stadig flere politifolk opplever alvorlige trusler mot seg og sin familie. Mange lever i skjul med hemmelig adresse. Politidirektoratet setter nå i verk tiltak for å beskytte disse politifolkene.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å bekjempe denne typen kriminalitet?


Les hele debatten